Zbiór wszystkich informacji o kręgozmyku

Kręgozmyk

kręgozmykKręgozmyk (inaczej - spondylolisteza, lub ześlizg kręgu) jest to forma przewlekłej niestabilności kręgosłupa. Polega ona na przesunięciu (podwichnięciu) kręgów względem siebie (wyższy kręg ulega podwichnięciu do przodu względem niższego). Kręgozmyk powstaje w sposób powolny i skryty, rzadko nagle jak w przypadku kręgozmyku urazowego. Taki stan prowadzi w skrajnym przypadku do całkowitej utraty stabilności kręgosłupa, pogorszenia sprawności chorego, przewlekłych bólów i wystąpienia różnych objawów neurologicznych zależnych od stopnia kręgozmyku i poziomu patologii w kręgosłupie. Sposób leczenia tej choroby jest uzależniony od nasilenia dolegliwości głównie  bólowych i stopnia ześlizgu. Kręgozmyk nie dający uporczywych bólów i o małym stopniu ześlizgu można leczyć zachowawczo - rehabilitacyjnie. Kręgozmyk objawiający się codziennymi lub częstymi bólami bez większego efektu leczenia zachowawczego, kręgozmyk powikłany zaburzeniami neurologicznymi i deformacja większego stopnia wymaga leczenia operacyjnego.

Rodzaje kręgozmyku:

  • Dysplastyczny
  • Węzinowy
  • Zwyrodnieniowy
  • Urazowy
  • Patologiczny

Obszerne omówienie tych deformacji i ich leczenia znajdziecie w leksykonie. 

Wszystko o kręgozmyku:

Copyright © 2010 dr n. med. Bogdan Bakalarek