Zbiór wszystkich informacji o wadach wrodzonych kręgosłupa

Wady wrodzone kręgosłupa


Wady wrodzone kręgosłupa powstają w trakcie życia wewnątrzmacicznego. Dla ich powstawania najbardziej ryzykownym okresem jest drugi miesiąc ciąży. Ogólnie charakteryzują się one niedorozwojem części kręgu (aplazja, dysplazja) lub brakiem wykształcenia prawidłowego połączenia między kręgami (zrost). Mogą też występować postaci mieszane. Wystąpienie wady wrodzonej kręgosłupa nie jest równoznaczne z powstaniem widocznej deformacji kręgosłupa. Skrzywienie wrodzone może być widoczne od razu po porodzie, może rozwijać sie stopniowo w trakcie wzrostu dziecka, lub może nigdy się nie wykształcić, mimo istnienia wady. Najczęstszą deformacją wrodzoną kręgosłupa jest skolioza (3/4 deformacji), następnie kifoza (1/5), bardzo rzadko spotyka się lordozy i inne specyficzne wady. Deformacje wrodzone często tworzą duże skrzywienia kręgosłupa. Szczególnie niekorzystnym dla chorego przebiegiem często z powikłaniami neurologicznymi charakteryzują się kifozy, wrodzone wady wewnątrzkanałowe (np. przegroda kostna), rozszczep kręgosłupa (w postaci myelomeningocoele).


 Obszerne omówienie tych deformacji i ich leczenia znajdziecie w leksykonie.

Wszystko o wadach wrodzonych kręgosłupa:

Copyright © 2010 dr n. med. Bogdan Bakalarek