Zbiór wszystkich informacji o kifozie

Kifoza

kifoza

Kifoza (in. kyfoza) może być patologią, ale jest też naturalną krzywizną kręgosłupa. Kręgosłup posiada fizjologiczne wygięcie w postaci kifozy piersiowej. Kifoza staje się patologiczna, jeśli występuje w miejscu, gdzie nie powinno jej być (w odcinku szyjnym lub lędźwiowym), lub też gdy przekracza wartości fizjologicznej kifozy piersiowej (tj. powyżej 45 stopni). Prowadzi to do nieprawidłowej sylwetki chorego, bólów kręgosłupa, zwyrodnienia kręgosłupa, a w dużych deformacjach do powikłań płucnych i krążeniowych. Kifoza predysponuje do powstawania zaburzeń neurologicznych, nierzadko w ciężkiej postaci: nasilonych niedowładów lub porażenia kończyn.

Wyróżnia się nst. kifozy:

  • Choroba Scheuermanna, kifoza młodzieńcza
  • Kifoza wrodzona
  • Kifoza w myelomeningocoele (rozszczep kręgosłupa)
  • Kifoza w chorobach układowych
  • Kifoza w destrukcji zapalnej
  • Kifoza pourazowa (złamania urazowe, osteoporotyczne)

Obszerne omówienie tych deformacji i ich leczenia znajdziecie w leksykonie. 

Wszystko o kifozie:

Copyright © 2010 dr n. med. Bogdan Bakalarek